De school met het torentje

In het open veld achter het kruispunt van landwegen, waar een linde stond (het Lindeveld), startte op 1 augustus 1913 de bouw van de ambachtsschool. In de door Jan Stuyt ontworpen school werd de ambachtsschool en de mijnschool gevestigd. Het doel van deze scholen was om de mijn te voorzien van technisch personeel (arbeiders en beambten).

Drie en een halve maand later (12 december 1913) startte de eerste opleiding met 22 leerlingen. Er was 1 lokaal beschikbaar, geen tweede verdieping en geen dak. De reden voor deze chaotische start was het opstrijken van de rijkssubsidie voor het jaar 1913.

In juni 1914 was de buitenkant van de school gereed maar moest er binnen nog van alles gedaan worden. 

Al snel bleek de school te klein te zijn en daarom werd er in 1917 de zuidvleugel aangebouwd, twee verdiepingen zonder dak.

Het zou tot 1921 duren voordat er een dak op de verdiepingen werd gemaakt.

Het gebouw was nog steeds niet opgewassen tegen het groeiend aantal leerlingen en kreeg in 1929 een noordvleugel.

Vele duizenden leerlingen later, in 1980 wordt de school gerenoveerd en 13 jaar daarna is het gedaan met het onderwijs in de ambachtsschool, de LTS vertrekt en het gebouw komt leeg te staan.

Heel Heerlen is in shock als op 31 oktober 1996 een grote brand het gebouw verwoest. Gelukkig wordt er besloten tot renovatie en uitbreiding en in 1999 is het pand klaar om de nieuwe eeuw in te gaan.

Door de jaren heen heeft de ambachtsschool vele mede “bewoners” gekend zoals de mijnschool, ITS, MTS, UTS, HTS en ook de naamsveranderingen naar techische school en LTS maken het verwarrend.  Uiteindelijk bleef het in de volksmond altijd de ambachtsschool. De school met het torentje.

Nog even wat data op een rij:

Op 7-4-1913 wordt de “Vereeniging Ambachtsschool en Mijnschool voor Heerlen en omstreken” opgericht.
Op 12-12-1913 wordt de Ambachtsschool en Mijnschool aan het Burgemeester de Hesselleplein in gebruik genomen.
Op 5-10-1922 wordt het schoolgebouw aan het Bekkerveld (Architect Seelen) geopend en neemt de Mijnschool er zijn intrek.
Op 4-12-1922 wordt de MTS opgericht in het schoolgebouw aan het Burgemeester de Hesselleplein.
Op 6-5-1929 wordt de MTS gehuisvest in de nieuwe noordvleugel (Architect Stuyt) aan het Burgemeester de Hesselleplein.
In 1940 verhuist den mijnschool naar de noordvleugel aan het Burgemeester de Hesselleplein en verhuist de MTS naar het Bekkerveld, ze verwisselen dus van locatie.
In 1953 wordt de UTS opgericht, de UTS licht qua niveau tussen dat van de ambachtsschool en van de MTS in. Locatie: Burgemeester de Hesselleplein.
In 1957 wordt de MTS, de HTS. De locatie blijft ongewijzigd het Bekkerveld.
In 1963 verhuisd de UTS van het Burgemeester de Hesselleplein naar de Schimmelpenninckstraat.
In 1964 verhuisd de mijnbouwschool van de noordvleugel aan het Burgemeester de Hesselleplein naar de nieuwbouw aan de Benzenraderweg.
In 1968 wordt de UTS, MTS. Locatie blijft Schimmelpenninckstraat.
Op 1-8-1968 vindt er een naamswijziging plaats: de ambachtsschool heet voortaan Lager Technische School (LTS). Locatie blijft Burgemeester de Hesselleplein.
In 1971 vormen de HTS, MTS, LTS en ITS (Individueel Technisch Onderwijs) samen vereniging voor beroepsonderwijs.
In 1987 wordt de HTS, Hoge School. Locatie Nieuw Eyckholt.
In 1989 fuseren de LTS en de ITS. Locatie Burgemeester de Hesselleplein
In 1993 vertrekt de LTS uit de voormalige ambachtsschool aan het Burgemeester de Hesselleplein en komt het gebouw leeg te staan.
Tags: geen tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *