Villa Coriovallum

Een bijzondere villa met een bijzonder verhaal en een bijzondere bewoner. Villa Widdershoven zoals deze villa oorspronkelijk heette ligt op de hoek van de Valkenburgerweg en de Kruisstraat, op een heuveltje. De bewoners waren dokter Widdershoven, zijn vrouw en hun 14 kinderen.

Voor aanzicht

August Widdershoven werd in 1885 in Heerlen geboren. Na de lagere school ging hij naar de HBS om vervolgens geneeskunde te studeren aan de universiteit in Amsterdam. In 1913,  enkele weken na zijn afstuderen, opende hij in Heerlen een praktijk als huisarts.

Om snellere zorg te verlenen bij met name verkeersongelukken richtte hij de EHBO Heerlen op. Hij was kapitein en later majoor bij het Rode Kruis, waar hij  een transportcolonne oprichtte die tijdens de eerste wereldoorlog ingezet werd voor het transport van gewonde van België naar Nederland. Hij zorgde voor een noodziekenhuis bij de griepepidemie na de eerste wereldoorlog. Ook was hij  de leider van de schoolartsendienst. In de vroedvrouwenschool aan de Akerstraat was hij de assistent van dokter Clemens Meuleman en  verving hem bij afwezigheid. Maar z’n hoofdbezigheid was zijn drukke  huisartsenpraktijk. 

Een mens moet ook hobby’s hebben, zo ook August Widdershoven. Hij deed graag kegel en zwemmen. Bij de Heerlense Kegel Bond (HKB) was hij voorzitter, en in 1921 medeoprichter van een Zwemvereniging Oranje Nassau  en stichter van het Sportfondsenbad in Heerlen dat hij in 1935 opende door er als eerste in te duiken. Zijn grootste bekendheid verwierf hij als krachtpatser (een deck speelkaarten doormidden scheuren of een hoefijzer doormidden breken) Klik op de link voor bewegend bewijsmateriaal.

Toen men in 1921 startte met de bouw van de villa, naar een ontwerp van architect Jacobus Rijns, kwamen er erg veel Romeinse resten boven de grond, daar moest onderzoek naar gedaan worden wat de bouw vertraagde. Een van de vondsten was een Romeinse olielamp, deze lamp is in een gevel voorstelling afgebeeld. De staf van hypocrates (esculaap) verwijst naar het beroep van Widdershoven. Er is ook nog een slang afgebeeld die in zijn eigen staart bijt (symbolisch voor tegenstellingen).

Romeinse Olielamp
Staf van Hypocrates
Slang

Het gebouw op zich valt op door het fraaie torentje, het bijzondere leiendak, de asymmetrische indeling van de voorgevel, het prachtige uitgevoerde en zeer decoratieve metselwerk. De entree is een kunstwerk op zich evenals de glas in lood ramen. Het was niet een huisje dat je zomaar even bouwt het heeft dan ook tot 1925 geduurd voordat het gezin Widdershoven intrek kon nemen in de villa.

Prachtig metselwerk
Achterzijde

Vanwege de Romeinse vondsten tijdens de bouw heeft de gemeentelijke oudheidkundige dienst in 1968 sleuven gegraven voor verder onderzoek, daarbij kwamen 120 Romeinse voorwerpen aan het licht en een deel van een muur uit de derde eeuw. Het blijkt dat het huis voor een deel is gebouwd op de plek waar vroeger een Romeinse weg was.

Dokter August Widdershoven is in 1955 overleden. Nadat de kinderen uit huis waren is de villa verkocht en gebruikt als kantoorpand onder de naam Villa Coriovallum. Nu zijn er 13 appartementen gevestigd in deze bijzondere villa met zijn bijzondere verhaal.

Tags: geen tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *