De Vroedvrouwenschool

De Wilhelminaschool was een Rooms Katholieke Kweekschool voor Vroedvrouwen en werd in de volksmond “de vroedvrouwenschool” genoemd.

Het relatief hoge kindersterfte cijfer in het zuiden van Nederland was voor het tweede kamerlid Jhr. Mr. Charles Ruijs de Beerenbrouck aanleiding om het initiatief te nemen tot het stichten van de vroedvrouwenschool. Met financiële steun van het Rijk, de gemeente Heerlen en Mgr. Savelberg werd aan de Akerstraat een school gebouwd waar men vanaf 1913 vroedvrouwen deed opleiden. 

Het Sint Jozefziekenhuis en aan de Akerstraat de Vroedvrouwenschool.

Al snel bleek dat de school te klein was en omdat er geen plaats was voor uitbreiding van het bestaande gebouw werden er plannen gemaakt voor nieuwbouw. Architect Jan Stuyt maakte het ontwerp voor de nieuwe vroedvrouwenschool die gebouwd zou worden aan de Zandweg op Heerlerbaan. 

Op 25 september 1920 werd de eerste steen gelegd door H.M. koningin Wilhelmina, Hare Majesteit had ook financieel bijgedragen aan deze nieuwe school.

Precies tien jaar na de opening van de vroedvrouwenschool aan de Akerstraat werd op 4 februari 1923 de Elisabethkliniek aan de Zandweg officieel geopend door koningin Wilhelmina.

Het landelijk gelegen complex bestond uit een verblijfsgebouw, een schoolgebouw, een directeurswoning en een voorzieningengebouw. Directeur Clemens Meuleman wilde ook nog graag een kapel en een doorgangshuis voor ongehuwde moeders. Het doorgangshuis is er nooit gekomen en de kapel pas in 1934.

De Vroedvrouwenschool aan de Zandweg

Omdat er geen kapel was bij de opening van de vroedvrouwenschool heeft men op zolder een kapel ingericht die liefkozend “Onze lieve Heer op zolder” werd genoemd. In het bos achter de vroedvrouwenschool heeft men een openlucht altaar gebouwd dat bekend staat als de “boskapel”. 

In 1993 is de vroedvrouwenschool verhuisd naar Kerkrade. In 70 jaar tijd zijn er  ongeveer 80.000 baby’s geboren in de kliniek van de vroedvrouwenschool aan de Zandweg.

Luchtopname Parc Imstenrade:  https://vimeo.com/147080559 

Eind vorig eeuw heeft men in de vroedvrouwenschool verbouwd tot appartementencomplex geschikt voor senioren, bovendien zijn er een groot aantal nieuwbouw appartementen voor senioren gebouwd. Zo zijn er 249 huurappartementen en 57 koopappartementen gerealiseerd. Sinds 2000 is het oude deel van Parc Imstenrade, zoals de vroedvrouwenschool nu heet een rijksmonument. Veel van de huidige bewoners kregen er zelf hun kinderen of gaven hier les aan de leerling vroedvrouwen, sommigen bewoners zijn hier geboren.

Tags: geen tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *