Heerlens volkslied – Heëlesj vólksleed

Refring:

Krütsing va wat vreuger woa en wat kómme geet 

Veul wie in d’r Heëleneer ‘t hat va Heële sjleet

Durch de ieëwe hin gegruid, gónt vier ummer wier

Bouwe, knokke, wirke, dreume, Heële dat zint vier

Bouwe, knokke, wirke, dreume, Heële dat zint vier

.

Koeplet 1: 

Bouwe deet d’r Heëleneer, al sinds vreuger tied

De Romeine koame hei d’r sjtub va ‘t reeze kwiet

Coriovallum woeëd gesjtich, mit ee groeët Thermebad

Doa woa Heële handelssjtad oeëts aagevange hat

.

Koeplet 2:

Knokke deet d’r Heëleneer, vreg en mit kamau,

Wie d’r Koeëb i zienge tied, vuur d’r Fransoeës óp sjouw

Sjut va d’r Napoleon, gee miensj kreeg dem oeëts kling

koam ’t da óp sjtuute aa, noom zie verhoal gee ing

.

Koeplet 3:

Wirke deet d’r Heëleneer, sjoefte óp kapot

Koempels gove zjweet en blood, vuur vaderland en God

Riekdom va ós eege sjtrieëk koam oet ‘t zjwatte loak

Ginne koelman hingt noe nog d’r pungel aa d’r hoak

.

Koeplet 4:

Dreume deet d’r Heëleneer, gruëtsj kiekt me vuuroet

Jüs went vier dat same dont, da kómme dreume oet

Durch de joare hin geriep, gekluurd va zjwat noa greun

Heële wie ’t ummer woa, zoeë riek, en toch geweun

.

De gemeenteraad van Heerlen heeft tijdens zijn zitting van 7 februari 1966 besloten tot instelling van een officiële vlag.

De vlag bestaat uit een blauwe achtergrond met een gele Romeinse adelaar in het midden. De blauwe achtergrond verwijst naar de handel en industrie binnen de gemeente, terwijl de adelaar naar de ontwikkeling van Heerlen gedurende de eerste vier eeuwen van onze jaartelling verwijst.

.

Het wapen van Heerlen (info)