Schelmentoren

De Schelmentoren, opgebouwd uit kunradersteen, maakte deel uit van het Landsfort Herle. Bekend is dat de Schelmentoren al in de 12e eeuw bestond als verdedigbare woontoren van de Heren van Are. Wanneer de toren precies gebouwd is is niet bekend. In de 13e eeuw werd de twee meter dikke walmuur aangelegd van het landsfort Herle. Rond de vesting bevond  zich een gracht van 12 meter breed en 5 meter diep. Vanuit de kelders van de Schelmentoren zijn gangen gegraven onder het kerkplein door naar de kerk.

In de 15e eeuw stond de toren bekend als Bickelstein, dat is waarschijnlijk de naam van de familie die de toren toen bewoonde en/of in bezit had.

In de Staatse periode (1661-1794) had het landsfort geen functie meer en raakte het in verval. Delen van de walmuur werden afgebroken en grachten in fases gedempt. De herstelwerkzaamheden aan de toren moesten door de schepenbank betaald worden. In met name de 18e eeuw is de toren in gebruik geweest als raadzaal, vergaderzaal, gevangenis en martelkamer om Bokkenrijders te berechten. De gevangenis functie bleef tot 1870

In 1773 werd een cipier (Beerens) door gevangen bokkenrijders (37 stuks) vermoord en zij wisten te ontsnappen. Beerens werd opgevolgd door cipier Struijk die zijn naam in de trapboom kerfde, deze tag uit vroegere tijden is er nog steeds. Na deze ontsnapping zijn de cachotten naar boven verplaatst om uitbraak van schelmen te bemoeilijken, tevens werd een tentdak op de tot dan toe platte toren gemaakt.

Pas in de 20e eeuw kwam de toren vrij te staan en werd toen gebruikt door verenigingen als clublokaal, repetitielokaal en als bibliotheek, tekenschool en atelier. Aan de zijkant is nog zichtbaar waar vroeger een woning tegen de toren heeft gestaan.

Anno 2020 wordt de toren beheert door Carnavalsvereniging De Winkbülle.

Tags: geen tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *