DagMaandJaarOmschrijvingLocatie
22apr1838De Hervormde kerk aan de Klompstraat in gebruik genomen
1848Bouw Kapel op kerkhof Akerstraat
1863Huis de Gouden Klok afgebroken?
4sep1870Inwijding St. Claraklooster aan de Gasthuisstraat.
4dec1877De gemeenteraad besluit om oudheden gevonden in Heerlen zelf te gaan bewaren in het gemeentehuis.
1877Bouw oude gemeentehuis aan de Geleenstraat
19jun1879Kloosterkapel Savelbergklooster aan de Gasthuisstraat
1892Bouw Mariabad Akerstraat – Putgraaf
30apr1896Spoorlijn Sittard-Heerlen-Kerkrade-Herzogenrath feestelijk geopend.
1mei1896Opening eerste station van Heerlen aan de Stationstraat
8nov1896Opening Hotel Java Wilhelminaplein 7, later Femina
1897Huize De Berg (Sanatorium St. Joseph Heilbron) gebouwd in opdracht van de congregatie van de Kleine Zusters van de Heilige Joseph. Architect A. van Beers uit Rotterdam . Wikipedia
31aug1898Op de 18e verjaardag van koningin Wilhelmina wordt de Veemarkt omgedoopt in Wilhelminaplein
1899Bouw huis Mercurius, beter bekend als Maison Stienstra en het Hamburger buffet, gelegen aan de opgang naar het Kerkplein en de Bongerd.
1899De bouw van het Sanatorium St. Joseph Heilbron aan de Gasthuisstraat voltooid.
12sep1900Sterfdag Henri Sarolea te Heerlen
1900Bouw Musschemich gestart
1900Dempen van de laatste stukken stadsgracht en de poel op de Bongerd
1900Pand Roland Oostwegel aan de Geleenstraat
1901Bouw Pastorie aan de Emmastraat.
1901Uitbreiding Pancratiuskerk
2mei1902Elektrische straatverlichting in het centrum
1902Postkantoor Emmaplein wordt gebouwd
1903Aanleg Oranje Nassaustraat.
9sep1904St Jozef ziekenhuis aan de Putgraaf ingezegend
1904Bouw St. JosephziekenhuisPutgraaf
1905Bouw Leenhof 1
1906Bouw Leenhof 2
1906De Saroleastraat wordt aangelegd.
1906Hoofdkantoor Staatsmijnen aan de vd Maessenstraat (de boerderij), ir D.Knuttel
11feb1907Sterfdag mgr Savelberg
1907Doorbraak van Kerkplein naar Bongerd / Markt
1jun1908De waterleiding in Heerlen wordt in gebruik genomen door burg de Hesselle
17dec1908In gebruik name Kantongerecht aan de Saroleastraat
1908Bouw Villa Imstenrade
1908Staatsmijn Emma in bedrijf genomen in Treebeek
1909H.Corneliuskerk Heerlerheide
1910Bouw Beersdal
1910Bouw villa fam dr Ed.Hustinx – Nuchelmans; architect Theophile van Kan
13jan1911Kerk aan de Sittarderweg ingezegend
15okt1911Gebouw RK Werkliedenbond aan de Stationsstraat; architect J.Stuijt
1911Mariabad afgebrokenAkerstraat
1911Bouw van Treebeek
1911Gemeentelijk administratiekantoor , vanaf 1932 Arbeidsbureau aan de Geleenstraat
1911Hoofdgebouw staatsmijn Emma
1911Vroedvrouwenschool aan de Akerstraat
12jul1912Elektrisch schakelstation aan de Klompstraat – Groene Boord
1912Bouw DirecteurswoningAkerstraat
1912Bouw VroedvrouwenschoolAkerstraat
1912Afbraak Mariabad aan de Akerstraat
1912Café Op gen Trepkes geopend
1912Het nieuwe gedeelte van het station wordt opgeleverd
15sep1913Heerlen krijgt zijn katholieke jongens-HBS., het Bernardinuscollege.
12dec1913Ambachtschool aan Burg de Hesselleplein, nog zonder zijvleugels
1913Tuindorp kolonie Slakken – Hortst – Metten in Hoensbroek
1913Villa Haex Akerstraat , later bewoond door architect Bischeroux
1913Villa Zomerweelde aan de Valkenburgerweg, nu bank van Lanschot
1914Hoek Schoolstraat-Kruisstraat, atelier woning Leufkens, nu Nic Tummers
1915Bouw hotel ON aan de Geerstraat – Eikenderweg
1915Gezellenhuis Ons Thuis aan de Parallelweg geopend, later Terminus
1915Oprichting openbare werken
1915Start bouw Molenberg
1915Watertoren Heerlerbaan klaar
23sep1916Oprichting banketbakkerij Quanjel Baur – later Patisserie aan de Emmastraat 17-21
1916De Molenberg wordt gebouwd naar een ontwerp van Jan Stuyt
24sep1917Gemeete koopt het AambosAambos
1917De ON koopt landgoed Terworm van Frans de Loë
1917Opening van de R.K. Openbare Leeszaal en Bibliotheek aan het Tempsplein
1918Bouw van het politiebureau aan de Akerstraat. Architect P.Hornix
1918Pand apotheek Claessens aan de markt, architect J.Klijnen
1918Staatsmijn Hendrik in Brunssum in bedrijf
1918Villa Hertzdahl aan de Molenberglaan
1919Grand Hotel Wilhelminaplein
1919Ingebruikname van de noodkerk Molenberg tot 1927
1919Landhuis Notaris Wijnands aan de Caumerbeeklaan (bij de vijver) F.Peutz
1919Oude Stadsschouwburg aan de Klompstraat
1919Villa Duijsens
13mei1920Inwijding van het grote kruis op het Wilhelminaplein door Deken J.A. Brewers
1920Opening V&DGeleenstraat / Markt
1920Afbraak Schoutenhuis aan de Geleenstraat
1920Beambten pension aan de Valkenburgerweg,, arch D.Roosenburg ,nu Douvenrade
1920In het Aambos verrijst het Paviljoen, café-restaurant met dansvloer.
1920Patronaat Sittarderweg
1920Vroedvrouwenschool aan de Zandweg
1921Badhuis aan het Tempsplein
1921Bouw Oranje Nassaupension aan de Valkenburgerweg – archtect Roosenburg
1921Broederhuis Molenberg
1921Linker zijvleugel Ambachtschool
1921Opening zwembad Terworm
1921Villa Francisca aan de Franciscusweg
1jan1922Piet Peters wordt beheerder van de gemeentelijke oudheidkundige verzameling.
1jul1922Opening tramlijn tot aan de Staatsmijn Emma
4dec1922Begin van de MTS in een vleugel van de Ambachtschool aan de Ververstraat
dec1922Broederschool Molenberg klaar
1922Aan het Bekkerveld verrijst het gebouw van de Mijnschool, de latere HTS
6feb1923Consecratie van de kapel van het st Jozef ziekenhuis aan de Putgraaf
1nov1923Inzegening kerk Laanderstraat; st Franciscus van assisie
1923Kapel van de Vroedvrouwenschool
1923Oprichting Gemeentelijke vervoersdienst
19okt1924Heilig Hartbeeld in Tempsplein, beeld van Toon Dupuis, sokkel van D.Roosenburg
15dec1924Opening voetgangersbrug aan de overweg.
14aug1925Opening tramverbinding Heerlen – Kerkrade
1925Stads schouwburg aan de Klompstraat
1925Saroleastraat geasfalteerd.
16mei1926Burgemeester M.van Grunsven aanvaardt zijn ambt
1926Juwelier Vaessen betrekt het nieuwe pand op de hoek van de Markt en de Oranje Nassau straat
1926Staatsmijn Maurits in Geleen – Lutterade
15aug1927Inzegening kerk Molenberg
27okt1927Opening Tramlijn Heerlen Sittard
1927Kerk H.H van Jezus Schandelen aan de Meezenbroekerweg
1927St Jozefkerk Heerlerbaan
31mrt1928Opening Grand Hotel, later Golden Tulip hotel
28aug1928Tijdens een vliegdemonstratie in de omgeving van de bruinkoolgroeve stortte een tweedekker – de D 572 – neer in het publiek. Er waren tientallen doden en gewonden.
1928Bouw van Hoeve de Aar voor ir. Dinger
3jan1929Opening slachthuisHolleweg
6mei1929Rechter zijvlegel Ambachtschool in gebruik genomen
1929Operning TunnelLooierstraat
1929Bouw pand V&D aan de Markt
1929Kweekschool aan het Bekkerveld
1929Pand Oostwegel en Zur Stadt Aachen verbouwd tot V&D
1930De gevel van de ambachtschool is doorgetrokken tot de dakkapel
1930Verbouwing Raadhuis
1nov1931Inzegening kapel Bernardinus college
1931Bouw St. Theresiaschool naar een ontwerp van F. Peutz en H.H.A. Tummers
1931Hoofdgebouw ON mijnen (groen gebouw) gebouwd; architect D.Roosenburg
1931Huis Op de Linde, kantoor en woonhuis van F.Peutz
23okt1932Inwijding Protestante kerk aan Tempsplein, ontwerp Stuivinga en van den Vooren
1932Sloop Hervormde kerk in de Klompstraat
10jun1933Opening zwembad de HitjesvijverWillembarenszweg
8jul1933Opening Natuurzwembad Brunssummerheide?
20okt1933Retraitehuis op de Molenberg, architect Frits Peutz
1933Doorbraak Dautzenbergstraat van Wilhelminaplein naar Oranje Nassaustraat
1933Hotel Beckers aan de Willemstraat
1934Ingebruikname st Claracollege (nu Arcus) Gasthuisstraat. Architect: Seelen
31mei1935Opening Glaspaleis SchunckBongerd
27okt1935Opening Sportfondsenbad aan de Valkenburgerweg
1935Kapel zusters “op de Berg”
1935Koningin Emma kinderhuis Kouvenderstraat Hoensbroek, architect W.Ingersen
1935Postkantoor aan de Honigmanstraat
1936In gebruik name synagoge aan de Stationsstraat
1936Klooster Carmelitessen aan de Putgraaf
1936St.Gerardus Majellakerk Heksenberg, architect Boosten
1mrt1937De Lange Jan – hoogte 134 m – is klaar
29jan1938Opening van de Royal voor genodigden, 30 januari begonnen de voorstellingen.Stationstraat
1938Sloop postkantoor aan Emmaplein
27jan1939Start van de bouw van het gemeentehuis
1939Bouw Pand Kneepkens in de verlengde Saroleastraat, van F.Peutz
1939Doorbraak verlenge Saroleastraat
1939Uitbreiding hoofdkantoor Staatsmijnen (betonnen vleugel)
12apr1940Opening Hema en Castellum aan het Raadhuisplein; architect D.Brouwer
10mei1940Inval Duitse troepen
1940AMF gebouw aan de Akerstraat
1940Bouw van schachttoren Staatsmijn Emma
1940Ontdekking van de resten van een Romeinsbadhuis aan de Coriovallumstraat
1941Bouw Gemeentehuis Peutz Het eerste deel van het gemeentehuis aan het Raadhuisplein is klaar (het representatieve deel) Architect Peutz.
1941Brandweerkazerne Akerstraat
1941Hotel Cloot wordt V&D
18dec1943Het Volkshuis, het voormalige Hotel De Kroon, wordt door brandbommen grotendeels vernield.
17sep1944Heerlen wordt bevrijd, de Amerikanen komen vanaf Ubachsberg via Imstenrade richting Bekkerveld
17sep1944Voor hun overhaast vertrek steken de Duitsers het stationsgebouw in brand.
31dec1944In de nieuwjaarsnacht valt een bom op het kerkplein
1944Kerktoren van de sint Jozefkerk te Heerlerbaan wordt ingekort ivm scheefstand
27apr1948Officiële opening van het gemeentehuis door prinses Juliana
4jul1948Eerste paal geslagen van de witte flats aan de Spoorsingel
1948Bouw Gemeentehuis PeutzGeleenstraat
1949Bouw magazijn V&D aan de Klompstraat
14mei1950Tramlijn Heerlen Kerkrade opgeheven
1950Bouw melkfabriek aan de Eurenderweg
11mei195250 jarig jubileum Staatsmijnen, grote tentoonstelling in ……
mei1952Onthulling van de hoekfontein in het hoofdkantoor van DSM (de boerderij)
1953Bouw Lange Lies (gereed in 1954)Kloosterweg
7jun1954Inhuldiging monument dr Poels op het Emmaplein; nu in Welten
1954Winkelflats aan de Raadhuisstraat
1955Natuurzwembad Brunssummerheide wordt door aardverschuiving vernield?
1955Afbraak dienstwoning van de NS aan de Stationsstraat
1955Afbraak Hotel de Kroon, het latere Volkshuis
1955Bol gashouders Meezenbroek
17aug1956Opening voetgangerstunnel bij de overweg Stationsstraat – Willemstraat
1956Afbraak drukkerij Jongen aan het Raadhuisplein
1956Afbraak st Jozefkerk Heerlerbaan
1956De Sint Jozefkerk te Heerlerbaan wordt gesloopt vanwege te veel mijnschade.
23feb1957Opening hoofdkantoor LTM aan de Kempkensweg
25dec1957Ingebruikname nieuwe st Jozefkerk Heerlerbaan
8sep1958Opening beddenhuis st Jozef ziekenhuis; nu streekschool voor B.B.O
1958Gedachtenis (Vredes) kapel Akerstraat
1958Opening V&D aan het Raadhuisplein
1959Afbraak van “villa In het Veld” tbv uitbreiding st Bernardinus college
1960Begin afbraak panden tbv de Promenade
1960Bouw H.Geestkerk in Meezenbroek (kasteellaan)
5mei1961Opening Hollandia theater aan Promenade 1
1sep1961Opening Grand Bazar
18nov1961Opening Stadsschouwburg, ontwerp F.Peutz
24dec1961Opening Vredeskapel Akerstraat
1961Opening Grand BazarSaroleastraat
1961Het nieuwe viaduct aan de Klompstraat- Groene boord – Schandelerboord klaar
1961Start aanleg Promenade 1 van Saroleastraat tot Honigmanstraat
16jan1962Burgemeester Mr Dr Charles J.M.A. van Rooy aanvaardt zijn ambt
16jun1962Opening ZeekoelenHeerlen Brunssum
dec1963Randweg Heerlen is gereed (later stadsautobaan N281)
1963Bouw van twee torenflats op Vrieheide
15jan1964Burgemeester F.J.W.Gijzels wordt benoemd
mrt1964Start van de bouw de Weverziekenhuis
jun1964Aanleg Euterpelaan
18jul1964Ingebruikname watertoren Vrieheide
16sep1964Opening fa Schunck aan de Promenade 1, nu Berden
12dec1964Onthulling Coriovallumzuil op het kruispunt van Romeinse wegen
17dec1964Brand in magazijn V&D aan de Klompstraat (nacht van 17 op 18 December)
17 / 18dec1964V&D loods afgebrandKlompstraat
1964Glazen uitbouw aan het oude station, nieuwe toegang tot station.
24aug1965Opening Brandweerkazerne aan de Burg Gijzelslaan door min J Smallenbroek
17dec1965Aankondiging mijnsluiting door Joop den Uijl minister van economische zakenSchouwburg
1965Bouw Vossekuil flats
sep1966Opening winkelcentrum ’t LoonHomerusplein
1967Hotel Cloot afgebroken
2feb1968Ingebruikname de Weverziekehuis
14jun1968De Wever ziekenhuis in Welten geopend door Prinses Beatrix
1968St. Josephziekenhuis afgebrokenPutgraaf
1968Afbraak panden achter het Glaspaleis, inclusief huis Canter
1968Amrobank hoek Promenade – Geerstraat geopend
22mrt1969Promenade 1 geopend door Burgemeester F.J.W.Gijzels
2mei1969Opening Rabobank aan de Promenade door Burgemeester F.J.W.Gijzels
6jun1969Opening “de NOR”aan de Geerstraat
13sep1969St.Pancratiuskerk na renovatie weer in gebruik genomen
6okt1969Begin werkzaamheden aanleg autoweg Heerlen – Maastricht
3nov1969Start van de sloop st Jozef ziekenhuis
1969Staatsmijnen heten vanaf nu DSM
23mrt1970Opening scholengemeenschap Wachtendonk aan de Kasteellaan
10apr1970Officiële ingebruikname belasting kantoor aan de Groene Boord
5jun1970Start computercentrum aan de Schinkelstraat
8jun1970Start werkzaamheden voetgangerstunnel Geerstraat
14aug1970Officiële opening parkeergarage burg van Grunsvenplein door mr Ch.van Rooy
17aug1970Eerste paal geslagen van bejaardenhuis Douvenrade door Ir. Raedts
21aug1970Opening Bowlingcentrum Hoeve de Aar.
25aug1970Begin historische reconstructie van de oude walmuur noordzijde kerkplein
dec1970De N79 tussen Heerlen en Klimmen wordt geopend.
29jan1971Opening bibliotheek in de Morenhoek passage door wethouder ir J.C.Schlosser
jan1971Het in 1920 gebouwde paviljoen in het Aambos wordt afgebroken.
15mrt1971Aanvang sloop voormalig belasting kantoor aan de Akerstraat
20apr1971Opening Hoofdkantoor Boerenleenbank aan de Promenade door Burgemeester F.J.W.Gijzels
1mei1971Ingebruikname algemene begraafplaats Imstenrade
4jun1971Opening VVV kantoor aan de Parallelweg
26jul1971Start afbraak Christus Koning kerk Nieuw Einde
4sep1971Officiële opening voetgangerstunnel aan de Geerstraat
4sep1971Onthulling beeld “der Koehp van Hehle” van Vera Tummers-van Hasselt
4sep1971Opening vernieuwde Kerkplein door Burgemeester F.J.W.Gijzels
27mrt1972Aanvang sloop Co-op (ODB) gebouwen aan de Parallelweg
1mei1972Opening nieuwe brug in de Pijnsweg over de verbrede Welterlaan
30jun1972Opening van het dienstencentrum voor ouderen het Markieshuis aan het Markiespleintje in het Eikenderveld
3jul1972Start sloop van de oude Stadsschouwburg aan de Klompstraat
15sep1972Officiele opening AZM kantoor Akerstraat (toeter gebouw); architect Laurens Bisscheroux
13okt1972Opening LEAO school st Andreas, aan de Heldenvierlaan
19okt1972Opening speelautomaten hal aan de Gasthuisstraat
1972Opening ToetergebouwAkerstraat
25aug1973Opening bejaarden centrum Douvenrade
31dec1974Sluiting van de Oranje Nassau I, de laatste kolenmijn in Limburg
31dec1974Sluiting ON1Kloosterweg
1974Opening Welterhof
3jul1975Eerste film in de H5 (Rooie Sien)
sep1975Pand café Piet Cranen, eerder Zink totaal afgebrand. Niet meer opgebouwd
1975Fonteinen in onderdoorgang op Promenade 2 in gebruik genomen.
feb1976Afbraak Hotel Terminus tbv doorbraak Looierstraat
mrt1976Afbraak oude Politiebureau aan de Akerstraat
apr1976Afbraak Kantongerecht aan de Saroleastraat
19mei1976Opening Looierstraat tussen tunnel en “oude” LooierstraatLooierstraat
16aug1976Lange Lies afgebrokenKloosterweg
16aug1976De Lange Lies, de hoogste van de twee schoorstenen van de ON I, (155 m) wordt ten val gebracht
21aug1976Lange Jan afgebrokenKloosterweg
21aug1976De lange Jan wordt omgeschoten en valt de verkeerde kant op.
3sep1976Onthulling beeld van de Mijnwerker bij het gemeentehuis aan de Geleenstraat, beeldhouwer Frans Gast
12okt1976Opening busstation aan noordzijde van spoor
1976Bouw CityflatPutgraaf
1976De watertoren aan de Heerlerbaan wordt ingekort
5aug1977Start bouw Thermenmuseum
1977Busstation krijgt overkapping
14apr1978LTM –EBAD- IAO fuseren tot VSL
31okt1978Onthulling beeldje mevr Lempers (Road Truud) door weth. J.C Schlösser
feb1979Sluiting slachthuis aan de Holleweg
jan1981Sluiting melkfabriek “de Mijnstreek”
1981Bouw Grand HotelGroeneboord
1981Afbraak panden aan Wilhelminaplein – Klompstraat tbv de Klomp
jun1981Afbraak van de Rijwielbeurs, café Slangen (Chritje Dols) en de Wolbaal aan de Klompstraat tbv winkelcentrum “de Klomp”
21aug1982Officiële opening van Nederlands grootste internationale waterpolo-evenement “Waterpolo All In” in zwembad Terworm-Heerlen, door burgemeester.Terworm
28nov1982Opening basisschool de SchachtBelemnieterf
1982Opening Grand Hotel aan GroeneboordGroeneboord
29mrt1983Oude Corneliushuis aan de Kerkstraat door brand verwoest
1983Brand in ’t Loon
18apr1984Brand in de Philpsfabriek op de Molenberg
1984Sloop Arbeidsbureau aan de Geleenstraat
26feb1985Brand in ’t Loon
1jul1985Nieuwbouw DSM hoofdkantoor in het Overloon
1sep1985Station (3) wordt in gebruik genomen
sep1985Sluiting Zwembad Terworm
11okt1985Het torentje van het station afgebrokenStationstraat
okt1985Sloop oude station
1985Sloop van “de boerderij” het oude hoofdkantoor van DSM
18feb1986Verbouwing villa Coriovallum in appartementenValkenburgerweg
18mrt1986De keermuur van het Kerkplein wordt afgebroken en wordt weer bebouwdKerkplein
apr1986Verplaatsing spoorwegovergang WillemstraatWillemstraat
24mei1986Opening parkeergarage aan de Uilestraat
jan1987Toetergebouw afgebrokenAkerstraat
jan1987Sloop “toetergebouw AZM” aan de Akerstraat
jul1987Renovatie st Pancratiuskerk , toren in de steigers
1987Bouw winkelcentrum De Klomp aan de Klompstraat door bouwbedrijf Hobru
1feb1988Opening Middelbare Horecaschool aan de Klompstraat
19mei1988Opening winkelcentrum de Klomp
17aug1988Sloop muur rond kerkplein om Horecacentrum te bouwen (Fellini)
7nov1988Start van de sloop van de flats in de Marconistraat in Hoensbroek
15nov1988Start 2efase restauratie Pancratiuskerk
1989Bouw van panden tussen Bongerd en Pancratiusplein Noord
dec1990Sluiting platenzaak Roeks
29apr1991Ijzerhandel Gebr.Schmitz sluit na 179 jaar. Opgericht in 1812
18sep1993Afbraak Vossekuilflats Molenberg
29sep1993Sloop Vossekuil flats
1993Nieuwbouw Apotheek Ritzen aan het stationsplein
1993Sluiting voetgangers tunnel bij de overweg Stationsstraat – Willemstraat
1994Renovatie Hoofkantoor ON Mijnen nu CBS
25jul1995Sloop van gebouw “de Nor”aan de Geerstraat – Stationsstraat
1995De vroedvrouwenschool verhuist naar Kerkrade
29jan1996Begin bouw Corio-Center
22feb1996Sloop overkapping busstation
1nov1996Brand LTS aan het Burg de Hesselleplein
1996Sloop Sportfondsenbad aan de Valkenburgerweg
26feb1998Opening Corio-Center
feb1998Opening Grand café Oppidom
1999Herbouw Ambachtschool, nu ABP
2003Renovatie Glaspaleis
10okt2008Opening nieuwe Busstation (Group F – vuurwerkshow)
jul2009Officiele opening van Gen Coel (het glazen koeltoren gebouw op Heerlerheide) door staatssecretaris Frans Timmermans. Architect Tom Wauben
dec2011Sinkhole onder winkelcentrum ’t Loon
1jun2016Opening Jumbo Maankwartier
6jan2018Onthulling Social Sofa Eikenderveld. Ter nagedachtenis aan wijkagent Fred Janssen
nov2018Begonnen met het slopen van het Schinkelkwartier
nov2018Begonnen met het slopen van het Stadskantoor naast het gemeentehuis.
jan2019Begonnen met het slopen van de Plu.
5aug2019Ingebruikname station Maankwartier.
31aug2019Opening station Maankwartier
mrt2020Reggy en Yasja hebben een mural gemaakt op het dak van H&M (sparkle up your mind)
jun2020Mr June heeft mural gemaakt op het dak bij Berden
1jul2020Opening Aldi filiaal (1100 m2) in winkelcentrum het Loon, Apollolaan 22
1jul2020Opening Tableau (koffie en kunstbar) in de Oranje Nassaustraat
jul2020Sloop middelste flat van bejaardenhuis Douvenrade
28sep2020Roel Wever nieuwe burgemeester van Heerlen hij volgt waarnemend burgemeester Emile Roemer op.
2020Bouw stadskantoor naast raadhuis architecte Francine Houben
2020Buizen voor het mijnwaterproject worden in de grond gelegd, Groeneboord – Putgraaf tot aan Coriovallumstraat ( Thermemuseum) – Kruisstraat -valkenburgerweg tot aan Douvenrade.
2020Verbouwing R.K. basisschool de Horizon aan de Grasbroekerweg
13jul2021De caumerbeek kan de grote hoeveelheden regen niet snel genoeg afvoeren waardoor de Oliemolen tweemaal onder water komt te staan (13 en 14 juli) en ook de Klompstraat een stuwmeer wordt. Het waterbuffer reservoir in de Dem in Hoensbroek dreigt over te lopen. Op diverse plaatsen in de stad staan kelder onder water.
18okt2021Opening publiekshal van het nieuwe stadskantoorHeerlen
13nov2021Lex Nelissen overleden, 72 jaar oud.
23apr2022Officielel opening Mijnmuseum in pand KneepkensPand Kneepkens
apr2022De Trommelaere van Herle houdt op te bestaan.
1mei2022Opening Nederlands Mijnmuseum (pand Kneepkens)
mei2022Hoogbouw Honigmannstraat Geerstraat (ANWB) afgebroken
feb2023Rivoli afgebroken
mrt2023Twee middelste kopgebouwen afgebroken